หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885960-71

โทรสาร

053-885965

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 เพื่อเตรียมเปิดรับนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2563


สนับสนุน สำนักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมอบรมบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน ๕ ใช้ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR) ประจำปี 2563


สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาปีการศึกษา2564


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5967, โทรสาร. 0-5388-5965 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่